Co zrobić by zostać tłumaczem?

Co zrobić by zostać tłumaczem?

Jeszcze do niedawna zawód tłumacza w Polsce mogli wykonywać jedynie magistrzy filologii albo absolwenci podyplomowych studiów z zakresu tłumaczeń. Jednak te wymagania uległy zmianie, a ustawa przewiduje, że tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która zakończyła studia na dowolnie wybranym kierunku. To duże ułatwienie dla osób, które planują rozpoczęcie pracy w zawodzie tłumacza, ale ukończone studia i znajomość języka nie jest wystarczająca – zanim będzie można przystąpić do wykonywania tej profesji, należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Jednak za wykonywaniem tego zawodu przemawia wysokie wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a dobra marka i reklama spowoduje dodatkowy wzrost naszych zarobków. Każdy w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego specjalistę, na przykład po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła Tłumacz przysięgły Kraków. Wiele osób poszukuje takich specjalistów, ponieważ wiele dokumentów wymaga uwierzytelnienia i potwierdzenia je za zgodnością z oryginałem.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza zdaje się przed przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Złożony jest z części pisemnej i ustnej. Pierwsza część polega na tłumaczeniu. Egzaminowany otrzymuje cztery teksty – dwa przekłada na język polski, a kolejne dwa na język obcy. Czas na wykonanie zadania to cztery godziny. Podczas egzaminu można korzystać z przniesionych przez siebie słowników. Takie zadanie wydaje się proste, zwłaszcza gdy jesteśmy w posiadaniu własnego słownika. Jednak trzeba pamiętać, że treści mogą mieć charakter prawniczy, sądowy, ekonomiczny, a czasami posiadają elementy techniczne i specjalistyczne, które nie tylko wymagają znajomości języka, ale również posiadania dużej wiedzy ogólnej kandydata.

Kolejny etap to część usta egzaminu. Tutaj od kandydatów wymaga się ustnego przełożenia teksu pisemnego. Czas na zapoznanie się z dokumentem to około 3 minuty, a następnie nale4ży przejść do tłumaczenia z języka obcego na język polski. W kolejnej części drugiego etapu egzaminu kandydat odsłuchuje fragment tekstu po polsku i przekłada go na język obcy.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu zostajemy wpisani na listę tłumaczy przysięgłych i możemy przystąpić do profesjonalnego wykonywania zawodu tłumacza.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments