Jak przebiega tyczenie budynków?

Jak przebiega tyczenie budynków?

Reklama: Usługi geodezyjne Bydgoszcz

W pierwszej kolejności specjalista wyznacza punkty narożne obiektu, a następnie wskazuje główne osi naziemne i podziemne. Może odbywać się to na dwa sposoby: metodą kołkową – prostszą, ale mniej dokładną, albo metodą ław ciesielskich bądź drutowych. W każdym przypadku geodeta najpierw wyznacza na działce punkty charakterystyczne, a później zaznacza je w terenie i na planie budowy.

W przypadku ław ciesielskich dodatkowo sytuuje się poza obrębem fundamentów kołki i poprzeczne deski. W deski wbija się gwoździe, a pomiędzy nimi rozciąga sznurek lub drut wyznaczający przebieg fundamentów.

Aby wszystkie działania były poprawne, kluczowe jest uwzględnienie rozmaitych elementów. Jako przykład wystarczy wymienić odległości od granicy działki: to 3 metry w przypadku ścian bez okien i 4 metry, gdy ściany mają okna lub drzwi. Taka zasada dotyczy sytuacji, gdy dom jest lokowany równolegle do granicy. Przy innym usytuowaniu dystans zwiększa się do najbliższej zewnętrznej krawędzi okien lub drzwi.

Ważne, aby tyczenie budynku zostało dokumentowane szkicem wykonanym przez geodetę oraz wpisem do dziennika budowy.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments