Kiedy przysługuje adwokat z urzędu w sprawie cywilnej

Kiedy przysługuje adwokat z urzędu w sprawie cywilnej

Czasami zdarza się, że człowiek musi uczestniczyć w rozprawie sądowej. Każda osoba, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do posiadania swojego obrońcy. Osoba taka może wybrać adwokata osobiście albo może skorzystać z adwokata przydzielanego z urzędu.

Kto może ubiegać się o adwokata z urzędu w sprawach cywilnych?

O adwokata z urzędu ubiegać się może strona, która została zwolniona przez sąd od kosztów sądowych. Dotyczy to zarówno całkowitego, jak i częściowego zwolnienia z tych kosztów. Osoba fizyczna, która nie została zwolniona przez sąd z kosztów także może ubiegać się o adwokata z urzędu, jeżeli złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów opłacenia adwokata.

Adwokat

Adwokat

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu

Wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu strona zgłasza razem z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych lub osobno. Wniosek może być złożony na piśmie, ustnie albo do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma się toczyć. Jeżeli jednak osoba nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu, gdzie toczy się sprawa, wniosek taki złożyć musi w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Wniosek ten zostanie wysłany do odpowiedniego sądu i sąd ten wniosek uwzględni, jeżeli uzna, że dział adwokata w danej sprawie będzie konieczny.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu należy dołączyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzą jego zasadność. Należy dołączyć do niego informacje o stanie rodzinnym, o majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania. Muszą być one potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Złożenie takiego wniosku jest zwolnione od opłaty sądowej.

Sąd decyduje

Jeżeli sąd oddali wniosek o adwokata z urzędu, wtedy strona nie będzie mogła złożyć wniosku, który powtórnie będzie powoływał się na te same okoliczności. Na postanowienie o odrzucenie wniosku nie przysługuje zażalenia. Zażalenie przysługuje jednak na postanowienie odmawiające udzielenia adwokata z urzędu. Jest na nie tydzień czasu.

Wybór obrońcy

Wyznaczenia adwokata dokonuje Okręgowa Rada Adwokacka albo Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych, poprzez wydanie odpowiedniego postanowienia. Adwokat Zabrze wyznaczany jest najpóźniej do dwóch tygodni od daty zwrócenia się sądu do odpowiedniej rady.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments