Księgi rachunkowe dla spółek – vademecum wiedzy

Księgi rachunkowe dla spółek – vademecum wiedzy

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone przez kilka podmiotów. Są to m. in. spółka handlowa, spółki osobowe jeżeli przekroczyły próg 2 mln. euro przychodów w danym roku, banki i instytucje finansowe, które funkcjonują na podstawie ustawy Prawo bankowe, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych oraz jednostki samorządowe, takie jak np. gmina.

Spółki handlowe oraz osobowe mogą prowadzić księgi rachunkowe przy pomocy podmiotów zewnętrznych. W praktyce oznacza to, że mogą skorzystać z usług biura rachunkowego. W dużych miastach funkcjonuje wiele podmiotów prowadzących tego typu działalność na rzecz spółek, a znaleźć je można wskazując w wyszukiwarce internetowej hasło księgi rachunkowe Łódź.

Co należy zrobić, aby skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej?

W pierwszej kolejności należy oczywiście wybrać odpowiednie biuro rachunkowe. Następnie, zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółka ma obowiązek przede wszystkim zawiadomić urząd skarbowy o tym, kto będzie prowadził jej księgi rachunkowe oraz wskazać gdzie księgi rachunkowe będą dostępne. W tym miejscu warto wspomnieć, że księgi rachunkowe mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.

Księgi rachunkowe – elementy obowiązkowe

W skład ksiąg rachunkowych wchodzi kilka elementów:

  • dziennik – służy do archiwizacji każdej operacji gospodarczej wg daty,
  • konta syntetyczne, czyli zapisy typu winien-ma,
  • konta ksiąg pomocniczych – zawierają detale zapisów zawartych w księdze głównej,
  • bilans próbny – mający na celu upewnienie się, że dane zawarte w dzienniku oraz w księdze głównej są ze sobą zgodne,
  • inwentarz – czyli zinwentaryzowany spis wszystkich aktywów i pasywów spółki.
Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments