Przemysł paszowy

Przemysł paszowy

Przemysł paszowy

Pasze to jeden z najważniejszych materiałów wykorzystywanych w rolnictwie, przy hodowli zwierząt. Odpowiedni pokarm jest bowiem kluczowy dla właściwego tempa wytwarzania produktów spożywczych, np. jaj. Co więcej, wpływa nie tylko na ilość, ale także jakość, która wraz ze zwiększaniem się świadomości i zamożności społeczeństwa, będzie rosła na znaczeniu. Przypatrzmy się zatem pokrótce historii oraz aktualnej sytuacji przemysłu paszowego w Polsce.

Historia polskiej branży paszowej

Historia przemysłu paszowego w Polsce sięga końcówki dwudziestolecia międzywojennego. W 1938 roku utworzono Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe „Bacutil”. okupacja przerwała rozwój branży, jednak jeszcze w latach 40. na terenie PRL zaczęły powstawać pierwsze fabryki. Tak produkcja zaczęła wzrastać – jak podaje Pierwszy Portal Rolny, w 1962 roku wynosiła ona ok. 820 tysięcy ton, by w 1970 roku urosnąć do 3,63 milionów ton. na przełomie lat 70. i 80. było to już ok. 10 milionów ton. Dokonywana w latach 80. i 90. prywatyzacja spowodowała załamanie wytwórstwa, które w 1989 spadło do poziomu ok. 8 milionów ton, a w 1997 – zaledwie 4 milionów.

Produkcja światowa i polska

Wartość rynku paszowego na świecie to ok. 1 miliard ton, z czego jedna trzecia produkowana jest w Azji, przede wszystkim w Chinach (ok. 15-20% produkcji globalnej) i w mniejszym stopniu w Japonii, Korei, Tajlandii i Indonezji. Dużym wytwórcą są Stany Zjednoczone, choć ustępują pod tym względem łącznej produkcji krajów europejskich. W samej Unii wynosiła ona ok. 160 milionów ton wg stanu na rok 2014, a Polska miała w tym udział na poziomie ok. 10 milionów ton – zatem w ciągu 15 lat udało się wrócić do poziomu produkcji sprzed transformacji ustrojowej. Jest to spowodowane systematyczną automatyzacją, cyfryzacją i ogólnie unowocześnieniem firm produkcyjnych, następującymi już w warunkach rynkowych.

Największym udziałem cieszy się wytwórstwo pasz dla trzody, będące ponad dwa razy większe niż drugie miejsce, mianowicie pokarm dla drobiu. Inne rodzaje zajmują poniżej 10% polskiej produkcji. Co ciekawe, województwem jednoznacznie dominującym polski rynek pasz leczniczych, jest Wielkopolska, mogąca się poszczycić wynikiem 61 tys. ton, podczas gdy drugie w kolejności Zachodniopomorskie to zaledwie ok. 1 tysiąca ton paszy rocznie.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments