Środki chemiczne – siarczany i węglany

Środki chemiczne – siarczany i węglany

Rozwój poszczególnych sektorów gospodarki jest w sposób nierozerwalny związany z substancjami chemicznymi. Dzięki licznym badaniom laboratoryjnym właściwości związków zostały dobrze poznane. To z kolei pozwoliło na opracowanie metod ich wytwarzania na skalę przemysłową. Dystrybucją surowców chemicznych zajmują się firmy takie jak https://www.centro-chem.pl/pl. Regularne i terminowe dostawy komponentów wysokiej jakości stanowią jeden z najistotniejszych czynników sprawnego działania każdej fabryki czy gospodarstwa rolnego. Do najczęściej stosowanych surowców chemicznych należą siarczany i węglany

Siarczany – gdzie są stosowane?

Siarczany w ujęciu chemicznym stanowią estry i sole kwasu siarkowego. W przyrodzie powstają w niskich temperaturach w środowiskach utleniających. Większość z nich dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz jest bezbarwna, choć siarczany metali ciężkich charakteryzuje intensywne zabarwianie. Co ważne – posiadają niewielką twardość.

Siarczany znalazły szerokie zastosowanie w wielu branżach. Siarczan wapnia jest powszechnie stosowanym materiałem budowlanym. Jego dwuwodna odmiana to gips, który wykorzystywany jest na każdej budowie do tynkowania, wykonywania podłóg czy drobnych elementów architektonicznych. Siarczan magnezu wykazuje właściwości higroskopijne, dlatego jest stosowany jako przemysłowy środek suszący. Siarczany wykorzystywane są również w syntezie organicznej oraz w rolnictwie jako nawozy.

Zastosowanie węglanów

Węglany to bardzo liczna grupa związków chemicznych, które są solami lub estrami kwasu azotowego. W przyrodzie występują w postaci minerałów. Podobnie jak siarczany są powszechnie używanymi surowcami chemicznymi. Węglan wapnia służy do otrzymywania wapna palonego. W budownictwie wykorzystywany jest również jako kamień budowlany. Z kolei węglan potasu znalazł zastosowanie w przemyśle szklarskim oraz  ceramicznym.

Węglany i siarczany są obecne w każdej dziedzinie życia, wiele z nich jest wykorzystywane w farmaceutyce oraz medycynie. Bez wątpienia odgrywają znaczącą rolę w gospodarce.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments